English
Nederlands

....Since 2003, we have strived to create a friendly and disciplined environment to practice the Bikram Yoga 26 posture series.  Everyone is welcome to take class at our schools. ..Sinds 2003 streven wij ernaar om een vriendelijke en gedisciplineerde omgeving te creëren om de 26 Bikram Yoga houdingen te oefenen.  Iedereen is welkom om lessen te volgen in onze school. ....

 ....'Never too old, never too sick, never too late, and never too bad to start from scratch once again' ..'Nooit te oud, nooit te ziek, nooit te laat en nooit te slecht om opnieuw bij het begin te beginnen'....