English
Nederlands

....Introductory Special - 8 days in a row for €12 total

Is it your first class at Bikram Yoga Amsterdam?  We have a very special Introductory Offer to all first-timers - 8 days in a row unlimited yoga for €12 total.  If it has been three years or more since your last class with us (Amsterdam and vicinity residents only), then you are also welcome to do the Introductory Week again.  When you buy a lesson card during the Introduction Week, you receive a 10% discount on any lesson card!  We do not take  reservations there is always room, just come to any class and sign-up for your Intro Week.  Enjoy! ..

Introductieaanbieding 8 dagen yoga voor € 12 totaal

Is het je eerste les bij Bikram Yoga Amsterdam? Wij hebben een speciale introductieaanbieding voor iedereen die voor het eerst komt– 8 achtereenvolgende dagen ongelimiteerd yogalessen volgen voor € 12 totaal. Dit aanbod geldt ook als het meer dan drie jaar geleden is dat je je laatste les bij ons hebt gevolgd (geldig alleen voor Amsterdamers). Als je dan tijdens de introductieperiode een leskaart koopt, krijg je daarop ook nog eens 10% korting op alle lessenkarten. Het is niet nodig om te reserveren, kom langs en doe gewoon mee met een les. ....

  • ....Expect to Sweat - The room is heated and sweating is an intentional component of Bikram Yoga. ..Houd er rekening mee dat je veel zult zweten – de yogaruimte is verwarmd en zweten is een belangrijk onderdeel van Bikram Yoga. ....

  • ....No reservations - Just arrive 15 minutes early for your first time. ..Geen reservering - kom 15 minuten vroeg voor je eerste les. ....

  • ....Expect yoga to offer more than fitness - Yoga offers health, wellness, restoration, and relaxation. ..Yoga geeft je meer dan fitness – Yoga maakt je gezonder, je voelt je beter en het biedt herstel en ontspanning. ....

  • ....Items to bring - An open mind and a positive attitude. Also, please bring a yoga mat, large towel, and water bottle if you plan on drinking water during class. You can also rent or buy these items at Bikram Yoga Amsterdam (First class mat and towel are provided for FREE). ..Wat moet je meenemen – allereerst natuurlijk een open houding en een positieve instelling. Neem ook een yoga-mat, een grote handdoek en een waterfles mee. Je kunt die trouwens ook bij ons huren of kopen (bij je eerste les krijg je een gratis mat en handdoek). ....

  • ....Attire - Wear a leotard or exercise shorts. Avoid loose fitting clothes, we need to see your knees. ..Kleding – draag een strak zittend sportbroekje en topje. Het is belangrijk dat wij je knieën kunnen zien. ....

  • ....Empty stomach - You should not have food for 2-3 hours before class. ..Lege maag –het is aan te raden om vanaf 2-3 uur voor de les niet meer te eten. ....

  • ....Drink plenty of water every day - This is much better than just drinking water before and after class. It is important to stay hydrated. ..Drink elke dag voldoende water – dat is veel beter dan alleen water drinken voor of na een les. Het is belangrijk om gehydrateerd te blijven. ....

  • ....Come back for your second class right away - Even if you are sore, or you think it is 'not for you'. The first class tends to be the most difficult. ..Kom snel terug voor een tweede les – zelfs als je spierpijn hebt of als je denkt dat yoga niets voor jou is. De ervaring leert dat de eerste les het moeilijkst is. ....

Ceintuurbaan ....Schedule..lesrooster....

Screen Shot 2018-07-16 at 12.18.32.png

Korte Prinsengracht ....Schedule..lesrooster....

kpwebsiteschedule.png
Screen Shot 2019-01-02 at 08.15.03.png