English
Nederlands

....ARE YOU PART OF A FRANCHISE?..IS BIKRAM YOGA AMSTERDAM EeN FRANCHISE-onderneming?....

 

....WHAT IF I AM NOT FLEXIBLE?..MOET JE FLEXIBEL ZIJN?....

 

 

....No.  Since opening in 2003, we have never been part of a franchise, and have never paid any fees to Bikram Choudhury, or Bikram Yoga College of India. ..Nee sinds de oprichting van onze school in 2003 zijn wij 100% onafhankelijk.  Wij hebben geen enkele financiële relatie met Bikram Choudhury.....

 

....This is one of the most common misconceptions that prevents people from coming to yoga class.  Yoga is not about how flexible you are, it is about stretching your body and spine in all directions.  What matters is that you try the right way.  Go to your personal edge and you will get 100% benefit!  With practice and time, your flexibility will increase dramatically - Guaranteed! ..Dit is één van de grootste misvattingen over yoga die veel mensen ervan weerhoudt yoga te beoefenen. Het gaat er niet om hoe flexibel je bent. Wat het belangrijkste is, is dat je je best doet en de houdingen op de juiste manier uitvoert. Als gevolg van je yogaroutine neemt je flexibiliteit enorm toe....

....How Often should i take class?.. Wat is het optimale aantal lessen per week?....

....Come as often as you can.  The more you pracitce, the quicker you will see results.  It's fun and it works!  The time and effort you put into class will be returned to you tenfold. ..Kom zo vaak als je kan. Hoe vaker je komt, hoe sneller je vooruitgang. Je zult merken dat je op een gegeven moment tijd vrij gaat maken voor yoga. De tijd en moeite die je in je training stopt, krijg je dubbel en dwars terug. Yoga geeft je ontzettend veel energie....

....is it cardiovascular and can i lose weight?..Is Bikram yoga aerobic en kan ik ervan afvallen?....

....Yes.  No matter what your level of fitness, this yoga class is challenging.  Each posture combines strength, flexibility, and balance to work your entire body from the bones to the skin.  With persistence you can lose inches and develop muscle tone, strength, and stamina. ..Ja. Het maakt niet uit hoe je conditie nu is, het is voor iedereen een uitdaging. De houdingen combineren kracht, flexibiliteit, balans en uithoudingsvermogen. Je inzet wordt beloond met een sterker, slanker en lenig lichaam....

....Why the heated room?..Waarom is de ruimte verwarmd?....

....The heat allows the muscles, ligaments, and joints to stretch without injury and it aids the healing of existing injuries.  The combination of the heat and the yoga postures allow deep changes to take place.  After all, yoga originated in India, where it's hot! ..De warmte zorgt ervoor dat spieren, bindweefsel en gewrichten op een veilige manier opgerekt worden en stimuleert de genezing van bestaande blessures. Door in een verwarmde ruimte te trainen verliest je lichaam geen temperatuur aan de ruimte. De combinatie van de warmte en de yogahoudingen geeft je lichaam de kans om op een diep niveau te veranderen. De warmte stimuleert ook het reinigingsproces....

....How Long is Class?..Hoe lang duurt de yogales?....

....Every class is 90 minutes so you really get your money's worth. ..Een Bikram yogales duurt 90 minuten....

....what if I have injuries or illnesses?..Kan ik trainen als ik ziek ben of blessures heb?....

....Please let the teacher at the Front Desk know if you are pregnant, had surgery, or have any injuries, illness, or special conditions.  You can still do most yoga postures, with perhaps a few modifications that our teachers will show you. ..Laat je leraar altijd weten als je zwanger bent, een recente operatie hebt gehad of als je bepaalde blessures, ziektes of andere bijzonderheden hebt. Je kan de meeste houdingen doen eventueel met wat aanpassingen die de leraar je zal laten zien....